Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Formål

I medhold av arkivforskriftens § 2-2 skal et offentlig organ til enhver tid ha en ajourført samleplan - arkivplan - som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert.  Arkivplanen skal også vise hvilke instrukser, regler, planer m.v. som gjelder for arkivarbeidet.

 

Arkivplanen/håndboka for saksbehandling og arkiv dokumenterer arkivorganisasjonen, oppbyggingen av arkivet og regler for hvordan dette skal forvaltes i Meråker kommune. Personer som forvalter arkivet skal arbeide etter følgende målsetting:

  • Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for saksbehandling og offentlig innsyn.
  • Arkivet skal være godt registrert og sikkert lagret. Arbeidsrutiner, arkivsystem, arkivmedarbeidere og saksbehandlere skal være mål for kvalitetssikring.
  • Arkivet skal på en trygg måte ivareta rettslig og historisk dokumentasjon for ettertiden.
  • Arkivplanen for Meråker kommune er et arbeidsverktøy.
  • Arkivplanen gjelder for alle enheter i Meråker kommune, og alle ansatte i kommunen er pliktig til å gjøre seg kjent med planen og følge de rutiner som gjelder.
Laster...