Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

GENERELT

Meråker kommune er definert som ett organ med en journalenhet. Kommunen har sin ePhorte database i Værnesregionen hos Stjørdal kommune, men som en egen frittstående database.  Kommunen har sentrale arkivserier som; møtebøker, saksarkiv, personalarkiv, elevarkiv, eiendomsarkiv, hjemmelsarkiv, avtalearkiv og desentraliserte arkivserier.

Kommunen har vedtatt at:

Meråker kommune skal ha sentralt postmottak.
Meråker kommune, inkl. alle avdelinger skal bruke ePhorte til registrering av sakspost og til saksbehandling.
Sentralt arkiv skal journalføre all inngående sakspost.
Etatene/avdelingene skal være arkivskapere for de spesialseriene som arkivoversikten viser og føre postjournal for korrespondanse som blir arkivlagt i disse.
Kommunens arkivleder er arkivfaglig leder for sentralt arkiv.

Personale med ansvar for arkivforvaltning er tilsluttet arkivtjenesten i kommunen. Arkivleder har et overordnet faglig ansvar for alle personer som har ansvar for dokumenthåndteringen i kommunen, dvs. administrative ledere, saksbehandlere og arkivpersonale.

 ORGANISASJONSKART :

 

Arkivorganisering i Meråker kommune

Arkivordningen i Meråker kommune bygger på et skille mellom dagligarkiv, bortsettingsarkivarkiv, internt depot og depot:

- Dagligarkivet: fullelektronisk og papirbasert. Inneholder materiale som saksbehandles i inneværende periode (fra 1.mai 2008)

- Bortsettingsarkivet er papirbasert og inneholder materiale som har vært saksbehandlet i den foregående perioden (2000 - 2008)

- Internt depot inneholder materiale eldre enn 8 år. (1985 - 2000).

- Depotet inneholder materiale som er eldre enn 25 år, samt personarkiv som er eldre enn 10 år. Meråker kommune har sitt depot hos IKA Trøndelag.

Arkivskaper har det administrative ansvar for dagligarkiv og bortsettingsarkiv. Ved avlevering til Internt depot blir det administrative ansvaret for arkivdokumentene overført fra hver enkelt arkivskaper til rådmannen. Meråker kommune har delegert følgende oppgaver til IKA Trøndelag Iks:

- depot for arkivmateriale eldre enn 25 år som har gått ut av administrativt bruk

- depot for avsluttede arkiv fra institusjoner som er nedlagt og materialet ikke er overført til annen arkivskaper,

- depot for personarkiv eldre enn 10 år Ivareta elektronisk arkivering av avslutta perioder.

Laster...