Utvalgsrutiner

  Utskriftsvennlig versjon

Møtebehandling

Her er en veileder for møtebehandling/ utvalgssekretær:

Utvalgsmodulen i ePhorte er ikke godkjent for elektronisk lagring av dokumentene (innkalling og møtebok). Meråker kommune har derfor bestemt at fra 1.1.2013 lagres utvalgsdokumentene (møteinnkalling og protokoll) på saker i ePhorte - 1 sak pr. utvalg/ år for innkalling og en sak for protokoll. Selve saksdokumentene finnes selvsagt i ePhorte.

 

For at utvalgssekretær skal holde orden på dokumentene for hvert møte, benyttes

 

Her finner du en rutinebeskrivelse:

 

Ved å benytte nedenstående link kommer du direkte inn på kommunens innsynsløsning. Der finner du saksdokumentene til kommunestyret, formannskapet og komiteene samt noen andre styrer, råd og utvalg, fra 1.8.2012.

 Møtedokumenter på kommunens hjemmeside